Ταυτοποίηση στοιχείων πελατών, με ταυτόχρονη ενημέρωση θέσεων μετρητών, στοιχείων επικοινωνίας κ.ά