Έλεγχος διαρροών με ταυτόχρονη επικοινωνία με την εκάστοτε εταιρεία διανομής, με σκοπό την άμεση και καίρια αντιμετώπισή τους