Έλεγχος παραβιάσεων ή οποιασδήποτε απόπειρας προς αυτήν την κατεύθυνση.