Καταγραφή ενδείξεων των μετρητών, ανεξαρτήτως τύπου και χρονολογίας, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, φέροντας τον απαραίτητο φορητό εξοπλισμό και ευδιάκριτες σημάνσεις.