Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των μετρήσεων σε όλους τους τομείς ενέργειας με μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της χώρας