Η Smetrix ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη και αποτέλεσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη μεγαλύτερη εταιρία μετρήσεων, με τεχνικές και τεχνολογίες αιχμής στον χώρο συνεχίζει να καινοτομεί.