Τοποθέτηση πελατών σε ψηφιακό χάρτη, δημιουργία βέλτιστων δρομολογίων για ταχύτερη καταγραφή μετρήσεων